Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında; 1.Türk Silahlı Kuvvetlerinde, 2.Emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, 3.Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, 4.Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel için 5.İlk defa veya yeniden kamu hizmeti…

 Atama İptal Davası

Atama İptal Davası

TSK’da Subay ve Astsubaylar “Subay Astsubay Atama Yönetmeliği” Uzman Erbaşlar ise “Uzman Erbaş Yönetmeliğine” göre atamaya tabi tutulmaktadırlar. Subay Astsubay Atama Yönetmeliği’nde; Kadroya göre atama ilkesi, Hizmet ihtiyacına göre değişik garnizonlara atama ilkesi, Atamada planlı değişim ilkesi, Asgari sayıda garnizon…

 Ceza Hukukunda Hata (Yanılma) Kavramı

Ceza Hukukunda Hata (Yanılma) Kavramı

GİRİŞ             Ceza hukukunda hata konusu ilk başta algılanması zor ve karmaşık bir konudur. Bunun sebebi hata konusunu somut olaylara uyarlayabilmek için suç genel teorisi konularını sindirmiş olmaktan geçer. Bir diğer açıdan ise suç genel teorisinde bulunan konularda failin kastı…

 Soruşturma Aşamasında Delillerin Toplanması

Soruşturma Aşamasında Delillerin Toplanması

GİRİŞ Ceza muhakemesi, soruşturma makamlarının suçun işlendiğine dair bilgisi olması ile başlar. CMK m.161 gereği, bir suçun meydana geldiğine dair maddi hususlara dayanan olayla ilgili, Cumhuriyet Savcısı olayın mahiyetini araştırır ve kamu davası açılmasına gerek olup olmadığı ile ilgili karar…

 Yakalama ve Gözaltı Koruma Tedbiri

Yakalama ve Gözaltı Koruma Tedbiri

Temel hak ve özgürlükler insanların doğum ile birlikte kazandıkları evrensel olarak kabul görmüş hakların bütünüdür. Bu temel hak ve özgürlüklerin başında ise kişi özgürlüğü ve güvenliği gelmektedir. Kişi, özgür ve güvende olmadığı sürece diğer temel hak ve özgürlüklerden ise yararlanması…