Astsubay Sicil Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî DayanakAmaçMadde 1- Bu Yönetmelik; astsubayların rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi ve Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemleri ile buişlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını, düzenlenme ve gönderilme usulünü, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının…

Subay Sicil Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî DayanakAmaçMadde 1- Bu Yönetmelik; subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayırma işlemlerini; buişlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını, düzenleme ve gönderilme usulünü, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışmaesaslarını;…