Şehit Gazi Yakınlarının Hakları

Şehit Gazi Yakınlarının Hakları

Şehit Gazi Yakınlarının Hakları. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci maddesine göre şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının istihdam işlemleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 19 Şubat 2014 tarihli 28918 sayılı…

 Vazife Malüllüğü

Vazife Malüllüğü

Vazife Malüllüğü kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede “malul” olmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir…

 Atama İptali Davası

Atama İptali Davası

Atama iptali davası; mesleğe başlarken ya da görev süresi boyunca kamu personelinin atamasının yapılmaması durumunda açılan idari davalara denir. Kamu personellerinin atama durumlarında  idarenin tesis ettiği işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda idari dava açılır. İdarenin kamu işlerini ve hizmetlerini yürüten…

 Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Kaçakçılık, “Devlete vermekle mükellef olduğu vergi ve resmi vermemek için hile kullanmak, alım satımı yasak maddeleri gizlice alıp satmak ve bu suretle menfaat temin eylemektir” şeklinde tanımlanmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu bugünkü halini almadan önce kanundaki suçlar ithalat ve…

Miras Hukuku

Miras hukuku, kayıtlarda var olan birinin ölümü ve gaiplik durumu neticesinde kişinin malvarlığını düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku ismi verilmektedir. Söz konusu eğer özel hukuk ise geniş bir yapıya sahip medeni kanun bir alt dalı olan Miras Hukuku ile ilgili konulara değinir. Miras hukuku  yapı…

 Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk; özel bir hukuk uyuşmazlığı olan iki tarafın, kendi hür iradeleri ile taraf tutmayan bir üçüncü uzman kişinin  (arabulucu) hakemliğinde, dava sürecine başlanmadan önce ya da dava açıldıktan sonra başvurdukları bir ara bulma yöntemidir. Arabuluculuk, anlaşma sağlanamayan konunun mahkemeye gerek…

 Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku; Devletin kamu yararına gözettiği durumlarda , özel mülkiyet olan taşınmazları, bedelini ödeyerek kamu üzerine tescil ettirebilmektedir. Kamulaştırma adı verilen bu işlemlerde, kamulaştırma hukukunun iyi bilinmemesinden kaynaklanan sorunlar oluşmakta ve kamulaştırma davaları açılmaktadır. Kamulaştırma Hukuku Nedir? Yetkili özel idarelerin ve devletin,…

 İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, Anayasanın temel yapısı olan kamu huzurun ve yararını ön gören bir hukuk dalıdır.  Genel olarak bu sebep ile bakıldığında idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle ve kurumlara  olan ilişkilerini düzenlemek huzur ortamını sağlamaktır. Kamu gücünü ve kuvvetini  kullanan ve…

 Ceza Hukukunda Hata (Yanılma) Kavramı

Ceza Hukukunda Hata (Yanılma) Kavramı

GİRİŞ             Ceza hukukunda hata konusu ilk başta algılanması zor ve karmaşık bir konudur. Bunun sebebi hata konusunu somut olaylara uyarlayabilmek için suç genel teorisi konularını sindirmiş olmaktan geçer. Bir diğer açıdan ise suç genel teorisinde bulunan konularda failin kastı…

 Soruşturma Aşamasında Delillerin Toplanması

Soruşturma Aşamasında Delillerin Toplanması

GİRİŞ Ceza muhakemesi, soruşturma makamlarının suçun işlendiğine dair bilgisi olması ile başlar. CMK m.161 gereği, bir suçun meydana geldiğine dair maddi hususlara dayanan olayla ilgili, Cumhuriyet Savcısı olayın mahiyetini araştırır ve kamu davası açılmasına gerek olup olmadığı ile ilgili karar…