Askeri Ceza Avukatı ve Askeri Suçlar

Askeri Ceza Avukatı ve Askeri Suçlar

Askeri Ceza Avukatı ve Askeri Suçlar Askeri Ceza Avukatı, askeri hukuk ve disiplin konularında uzmanlaşmış bir avukat türüdür. Görevi, askeri personelin hukuki temsilini sağlamak, savunma stratejileri geliştirmek ve müvekkillerinin haklarını korumaktır. Askeri Ceza Avukatları, askeri suçlarla ilgili soruşturma, dava ve…

 Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshedilmesi

Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshedilmesi

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu m.5 gereğince; Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla…

 Hukuk Arabuluculuk

Hukuk Arabuluculuk

Hukuk Arabuluculuğu Tarafların Uzlaşması Yoluyla Çözüm Hukuk arabuluculuğu, hukuki uyuşmazlıkların taraflar arasında uzlaşmayla çözülmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu yöntem, tarafların avukatları veya arabulucular tarafından yönetilen özel bir görüşme sırasında gerçekleştirilir. Tarafların uzlaşması, her iki taraf için de…

 Gümrük Kaçakçılığı Avukatı

Gümrük Kaçakçılığı Avukatı

Gümrük Kaçakçılığı Avukatı: Görevleri ve Sorumlulukları Gümrük kaçakçılığı, ülkeler arasındaki sınır geçişlerinde yasa dışı yollarla eşya veya malzeme taşınmasıdır. Gümrük kaçakçılığı suçlaması ile karşı karşıya kalan kişiler, bu konuda uzmanlaşmış bir avukatın yardımına başvururlar. Gümrük kaçakçılığı avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak…

 Temad Avukat

Temad Avukat

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedeni ile ayrılan, Astsubay toplumunu ve mensuplarını bir arada toplamak, birlik ve beraberliği ile sosyal dayanışmasını sağlamak amacı ile kurulan TÜRKİYE EMEKLİ MALÜL MÜSTAFİ ASTSUBAYLAR YARDIMLAŞMA CEMİYETİ 29 Aralık 1962…

 Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Tazminat

Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Tazminat

Askeriyede yaralanma nedeniyle tazminat, askeri personelin yaralanması veya ölümü sonucunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, askeri personelin iş kazası, meslek hastalığı veya görevi sırasında meydana gelen bir olay nedeniyle yaralanması veya ölmesi durumunda ödenir. Askeriyede yaralanma nedeniyle tazminatın miktarı,…

 Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri Konularda Uzman Avukat Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlar her alanda dava alabilir. Buna engel bir düzenleme yoktur. Tıp ve mühendislik alanları gibi uzmanlaşma avukatlıkta yoktur. Bu sebeple boşanma davasıyla ilgilenen avukatın askeri ceza hukuku avukatı veya askeri disiplin avukatı olmasında…

 Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası Nedir?

Ceza muhakemesinde kamu davası, iddia makamı olan savcılığın suç işlendiğine dair yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle açtığı her türlü ceza davasıdır. Savcılık tarafından ceza mahkemelerine açılan tüm davalar kamu davası niteliğindedir. Gerek şikayet üzerine gerekse savcılık tarafından kendiliğinden açılan tüm ceza…

 Sanık Lehine Delillerin Toplanması

Sanık Lehine Delillerin Toplanması

Sanık Lehine Delillerin Toplanması Hususunda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 320. maddesine göre delillerin toplanması hükümleri uygulanır. Buna göre; 1- Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi; kendisi de…