ERTEM HUKUK

ARABULUCULUK & DANIŞMANLIK

ERTEM Hukuk Arabuluculuk&Danışmanlık, Av.Arb. Cihan ERTEM tarafından Ankara’da kurulmuştur. Hukuki faaliyetlerimiz temel prensip olarak benimsenen objektiflik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Türk hukuk sisteminin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda müvekkillerine zaman ve masraf olarak en yararlı olan çözüm yollarını sunmakla birlikte çözüm odaklı çalışılmaktadır.

Hukuk büromuz temel hak ve hürriyetlere dayalı, hukukun üstünlüğünü esas alan şahıslara ve kurumlara ait hukuki sorunları çözmek ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla; Ceza, İdare, Askeri Ceza, Askeri İdare, Miras, Aile, Tazminat, Sigorta, İş, Şirketler, İcra, Gayrimenkul, Ticaret, Tüketici, Borçlar Hukuku alanlarında yurtiçi ve yurtdışında hizmet vermektedir.