ERTEM HUKUK

ARABULUCULUK & DANIŞMANLIK

Av.Arb. Cihan ERTEM Ankara’ da doğmuş olup askeri öğrencilik dönemini başarı ile tamamladıktan sonra başta Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde uzun yıllar görev yapmıştır. Profesyonel askerlik hayatına devam ederken İşletme Fakültesi’nden müteakiben Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitiminden sonra 2019 yılında icra edilen Arabuluculuk sınavında başarılı olmuş ve Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı nitelikli arabulucu unvanına hak kazanmıştır. Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku ve İnşaat Hukuku alanlarında uzmanlık eğitimini tamamlamış olup bu hukuki uyuşmazlıkları uzman arabulucu olarak yürütmektedir. Ankara Barosu tarafından düzenlenen Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra Hukuku, Tahkim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Miras Hukuku alanlarındaki seminerlere katılmıştır.
Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Deniz Hukuku ve İnsan Haklarının Hukuki Boyutu alanlarında makaleleri bulunmaktadır.
Ankara’ da kurucusu olduğu ERTEM Hukuk Arabuluculuk&Danışmanlık hukuk bürosunda ceza hukuku, idare hukuku, askeri ceza/idare hukuku, özel hukuk davaları ile dava şartı/ihtiyari arabuluculuk alanlarında profesyonel olarak çalışmaktadır.
Av.Arb. Cihan ERTEM, TEMAD Hukuk Komisyon Üyesidir.