Askeri Ceza / İdare Hukuku

Askeri Ceza / İdare Hukuku

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesi ile 2709 sayılı T.C. Anayasasına eklenen Geçici 21. Maddenin (E) bendi ile ilk derece askeri mahkemeler/savcılıklar ve Askeri Yüksek Yargı organlarının tümü kapatılmıştır. Fakat Askeri Ceza Kanunu, İç Hizmet…

 İptal ve Tam Yargı Davaları

İptal ve Tam Yargı Davaları

İptal davası, idarenin tesis ettiği hukuka aykırı bir idari işlem ile menfaati ihlal edilen kimsenin, hukuka aykırı işlemin ortadan kaldırılması için açabileceği bir idari davadır. İptal davası sonucunda idari işlemin iptaline karar verilmesi halinde idari işlem geriye etkili olarak baştan…

 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Vefat eden bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zarardır. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür. Hak…

 Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Kira, çek, senet, ipotek, sözleşme, fatura vs. tüm konulardan kaynaklı alacaklarınızın tahsili amacıyla icra takibi başlatılması, buna ilişkin tüm takip işlemleri ve davaların yürütülmesi; eğer tarafınıza icra takibi başlatılmışsa buna ilişkin itirazların yapılması ve gerekli davaların açılması, iflas ve konkordato…