Askeri Ceza / İdare Hukuku

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesi ile 2709 sayılı T.C. Anayasasına eklenen Geçici 21. Maddenin (E) bendi ile ilk derece askeri mahkemeler/savcılıklar ve Askeri Yüksek Yargı organlarının tümü kapatılmıştır. Fakat Askeri Ceza Kanunu, İç Hizmet Kanunu, TSK Disiplin Kanunu gibi normalar yürürlükte bulunmaktadır. Asker kişiler hakkında özel kanunlara istinaden görülen adli/idari davalar, bu özel kanunlar nazara alınarak sivil yargı erkinde yargılama yapılmakta ve karara bağlanmaktadır. Bu kapsamda askeri davaların yürütülmesinin özel bilgi birikimine sahip olmayı gerektirdiği anlaşılmaktadır. Asker kökenli olup uzun yıllar boyu edindikleri mesleki tecrübeleri hukuk fakültesi eğitimi ile harmanlamış avukatlar tarafından hukuki sürecin yürütülmesi ise davanın sıhhati açısından önemlidir.