İptal ve Tam Yargı Davaları

İptal davası, idarenin tesis ettiği hukuka aykırı bir idari işlem ile menfaati ihlal edilen kimsenin, hukuka aykırı işlemin ortadan kaldırılması için açabileceği bir idari davadır. İptal davası sonucunda idari işlemin iptaline karar verilmesi halinde idari işlem geriye etkili olarak baştan itibaren ortadan kalkar. Tam yargı (tazminat) davası, idarenin eylem ve işlemleri ile kişisel hakları doğrudan muhtel olanların bu hakkın yerine getirilmesi veya zararının giderilmesi için açabildikleri bir idari dava türüdür. Tam yargı davası medeni hukuktaki tazminat davasının idare hukukundaki karşılığıdır. İptal davaları idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılabilirken, tam yargı davaları idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka aykırı olup olmadığına bakılmaksızın idarenin gidermekle yükümlü olduğu zararın karşılanması için açılmaktadır. İptal davasına konu edilecek hukuka aykırı idari işlemler (Örn; Atama İptali, Sicil İptali, Subaylığa Geçiş Sınav Nitelik Belgesinin Olumsuz Değerlendirilmesi İptali, Disiplin Cezasının İptali, YDK Sonunda TSK’dan İhracın İptali, Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanması İptali, Nasıp Düzeltmesi vb.) sınırlandırılamayacak kadar fazladır. Tam yargı (tazminat) davasının iptal davası sonucu verilecek dava konusu işlemin iptali sonrasında (somut olaya göre değerlendirilmesi gerekir) açılması tam yargı davasının daha sağlam temeller üzerinde yürütülmesi açısından önemlidir.