Miras Hukuku

Mirasçılıktan doğan tüm davalar, mirasın reddi, vasiyetnamenin hazırlanması ve açılması, ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu) , muris muvazaasına dair tapu iptal ve tescil davaları, tenkis davaları, miras sözleşmelerinden doğan davalar, mirastan doğan müdahalenin önlenmesi, ecrimisil vs. miras ile ilgili tüm davalar bakımından hukuki yardım ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.