Sözleşmeler Hukuku

sanık

Kira, çek, senet, ipotek, sözleşme, fatura vs. tüm konulardan kaynaklı alacaklarınızın tahsili amacıyla icra takibi başlatılması, buna ilişkin tüm takip işlemleri ve davaların yürütülmesi; eğer tarafınıza icra takibi başlatılmışsa buna ilişkin itirazların yapılması ve gerekli davaların açılması, iflas ve konkordato sürecinde hukuki desteğin sağlanması faaliyetleri hukuk büromuzca yürütülmektedir.