Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Tapu iptal ve tescili, men-i müdahale (müdahalenin engellenmesi), izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), ecrimisil (işgal tazminatı) gibi taşınmaz davalarına ilişkin tüm davalarda hizmet vermekteyiz. Müteahhit/Satıcı ile alıcılar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, satış ve satış vaadi sözleşmeleri gibi tüm ihtilaflar kapsamında ihtarların gönderilmesi; tapu iptal ve tescili, tazminat davaları gibi tüm işlemler/davalar tarafımızca yürütülmektedir.