Gümrük Kaçakçılığı

Gümrük Kaçakçılığı

Gümrük Kaçakçılığı oldukça ciddi suçlardandır. Kaçakçılık, “Devlete vermekle mükellef olduğu vergi ve resmi vermemek için hile kullanmak, alım satımı yasak maddeleri gizlice alıp satmak ve bu suretle menfaat temin eylemektir” şeklinde tanımlanmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu bugünkü halini almadan…