Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasına yönelik karar vermek üzere ilgilisine göre Bakanlık veya kuvvet komutanlıklarında yüksek disiplin kurulu teşkil edilir. General ve amiraller ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görevli subay,…

 Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası nedir?

Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası nedir?

Silahlı Kuvvetlerde Disiplin ve İhlallerin Cezalandırılması: Silahlı kuvvetlerde disiplin, birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve misyonun başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu disiplin, belirlenen kurallara uymanın ve görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin bir ifadesidir. Bu makalede,…