Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda düzenlenen en ağır disiplin cezası Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası ‘dır. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası dışında kalan disiplin cezaları neticesinde ilgilinin atama, sicil, yurt dışı geçici görev, yurt dışı sürekli görev, üstün…