Temad Avukat

Temad Avukat

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedeni ile ayrılan, Astsubay toplumunu ve mensuplarını bir arada toplamak, birlik ve beraberliği ile sosyal dayanışmasını sağlamak amacı ile kurulan TÜRKİYE EMEKLİ MALÜL MÜSTAFİ ASTSUBAYLAR YARDIMLAŞMA CEMİYETİ 29 Aralık 1962 senesinde kurulmuştur.

6 Mayıs 1973 tarihinde Ankara’da yapılan TEMAY Büyük Genel Kurul Toplantısında bazı değişikliklerle kabul edilen Dernek Ana Tüzüğünün 1630 sayılı Dernekler kanununa uygunluğu, İçişleri Bakanlığınca onaylanmış, TÜM EMEKLİ MALÜL MÜSTAFİ ASTSUBAYLAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na intibakı ile tamamlanmıştır.

17 Ekim 1984 tarihinde, 2847 ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde “TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ” (TEMAD) kurulmuştur.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin bünyesinde birçok kurul bulunmakla birlikte hukuk komisyonu da bulunmaktadır. Bu komisyonda ise TEMAD Avukatları bulunmaktadır. Bu komisyonun amacı derneğin dahil olduğu hukuki süreçleri takip etmek, derneğin faaliyetleri ile ilgili hukuki konularda danışmanlık yapmak, emekli ve muvazzaf personelin hukuki sorunlarında destek vermektir.

TEMAD Avukatları asker kökenli avukatlardır. TEMAD Avukatları asker kökenli avukatlar olduklarından askeri ceza ve askeri idare hukukunu yakından tecrübe etmiş bu konularda birçok hukuki süreci yürütmüş avukatlardır.

Paylaş