Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Tazminat

Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Tazminat

Askeriyede yaralanma nedeniyle tazminat, askeri personelin yaralanması veya ölümü sonucunda ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, askeri personelin iş kazası, meslek hastalığı veya görevi sırasında meydana gelen bir olay nedeniyle yaralanması veya ölmesi durumunda ödenir. Askeriyede yaralanma nedeniyle tazminatın miktarı,…

 Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri Konularda Uzman Avukat

Askeri Konularda Uzman Avukat Avukatlık Kanunu kapsamında avukatlar her alanda dava alabilir. Buna engel bir düzenleme yoktur. Tıp ve mühendislik alanları gibi uzmanlaşma avukatlıkta yoktur. Bu sebeple boşanma davasıyla ilgilenen avukatın askeri ceza hukuku avukatı veya askeri disiplin avukatı olmasında…

 Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası Nedir?

Ceza muhakemesinde kamu davası, iddia makamı olan savcılığın suç işlendiğine dair yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle açtığı her türlü ceza davasıdır. Savcılık tarafından ceza mahkemelerine açılan tüm davalar kamu davası niteliğindedir. Gerek şikayet üzerine gerekse savcılık tarafından kendiliğinden açılan tüm ceza…

 Sanık Lehine Delillerin Toplanması

Sanık Lehine Delillerin Toplanması

Sanık Lehine Delillerin Toplanması Hususunda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 320. maddesine göre delillerin toplanması hükümleri uygulanır. Buna göre; 1- Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi; kendisi de…

 Gümrük Kaçakçılığı

Gümrük Kaçakçılığı

Gümrük Kaçakçılığı oldukça ciddi suçlardandır. Kaçakçılık, “Devlete vermekle mükellef olduğu vergi ve resmi vermemek için hile kullanmak, alım satımı yasak maddeleri gizlice alıp satmak ve bu suretle menfaat temin eylemektir” şeklinde tanımlanmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu bugünkü halini almadan…

 Şehit Gazi Yakınlarının Hakları

Şehit Gazi Yakınlarının Hakları

Şehit Gazi Yakınlarının Hakları. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci maddesine göre şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının istihdam işlemleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 19 Şubat 2014 tarihli 28918 sayılı…

 Vazife Malüllüğü

Vazife Malüllüğü

Vazife Malüllüğü kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede “malul” olmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir…

 Askeri Ceza Avukatı

Askeri Ceza Avukatı

Askeri Ceza Avukatı, askerlikle doğrudan ilintili olmasına karşın sivil mahkemelerce bakılan davalarda uzmanlaşmış avukatlardır. Askeri şahısların işlediği suçlar ya da sahip oldukları hakları düzenleyen; TSK Personel Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, Yedek Subay Kanunu ve TSK İç Hizmet Kanunu…

 Atama İptali Davası

Atama İptali Davası

Atama iptali davası; mesleğe başlarken ya da görev süresi boyunca kamu personelinin atamasının yapılmaması durumunda açılan idari davalara denir. Kamu personellerinin atama durumlarında  idarenin tesis ettiği işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda idari dava açılır. İdarenin kamu işlerini ve hizmetlerini yürüten…

 Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Gümrük Kaçakçılığı Suçları

Kaçakçılık, “Devlete vermekle mükellef olduğu vergi ve resmi vermemek için hile kullanmak, alım satımı yasak maddeleri gizlice alıp satmak ve bu suretle menfaat temin eylemektir” şeklinde tanımlanmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu bugünkü halini almadan önce kanundaki suçlar ithalat ve…